Vyměňte neekologický kotel za nový a šetrný k životnímu prostředí

Vyměňte neekologický kotel za nový a šetrný k životnímu prostředí

V současné době je možné požádat o celou spoustu dotací. Populární jsou především dotace na novostavbu nebo dotace na výměnu oken. Fyzické osoby využívají k výměně kotle tzv. uhlíkovou dotaci. Zkrátka nepřijdou ani právnické osoby, které svůj kotel mohou vyměnit za zařízení, jež je ekologické a šetrné k životnímu prostředí. Místo spalování uhelných briket, uhlí nebo koksu je tak vhodný přechod na plynový kotel, využití biomasy nebo tepelné čerpadlo. 

Program Nová zelená úsporám

Ministerstvo životního prostředí vytvořilo program, který odpovídá za to, aby více objektů přešlo na ekologické zdroje. Právě proto jsou poskytovány dotace také na výměnu neekologického zdroje tepla, které se pohybují ve výši 25 000 – 100 000 Kč. Výše příspěvku se odvíjí podle toho, zdali společně s výměnou zařízení dojde také k zateplení. Nejvyšší možnou částku je tedy možné získat v případě, že se rozhodnete pro tepelné čerpadlo v kombinaci se zateplením objektu. 

Chystané změny pro rok 2022

Zvýšená hladina CO2 v ovzduší je vážným problémem, který se snaží řešit státy po celém světě. Neekologické kotle, které dodnes fungují v mnoha domácnostech je nutné z důvodu nově platné legislativy nahradit do roku 2022. Pak totiž bude za provozování neekologického kotle hrozit pokuta. Součástí nově platného zákona je také povinná revize, která zajistí, aby každá domácnost využívající kotel přestala používat tuhá paliva a přešla na ekologičtější variantu. 

Plynový kotel

Hlavním cílem je snížení emisí. Plynový kotel je pro okolí nezávadný, jelikož využívá i teplo, jež je obsažené ve spalinách. V případě kotle na uhlí by tato energie vyšla vniveč, jelikož by odešla komínem do ovzduší, kde navíc znečišťuje okolí škodlivinami. Vybírat můžete z různých typů kotlů, od závěsných, přes stacionární, až po kompaktní. 

Tepelné čerpadlo

Zařízení je ekologické zejména v tom, že využívá skoro ze 70 % energii z prostoru kolem sebe. Odebírá teplo ze vzduchu v objektu, kterým je dům nebo jiný prostor a toto teplo využívá k ohřevu vody v domě a vytápění. Na takové zařízení je v současné chvíli možné získat nejvyšší dotaci z programu Nová zelená úsporám.