Byla prodloužena platnost řidičáků a technických prohlídek

Byla prodloužena platnost řidičáků a technických prohlídek

Řidičské a profesní průkazy, ale také technické prohlídky vozidel, se prodlužují o 10 měsíců. Pro které doklady to platí? A kdy se musíte na úřad vydat?  

Prodloužení platnosti dokladů 

Vzhledem k aktuální situaci došlo k prodloužení dokladů. Konkrétně se to týká řidičských a profesních průkazů a dokladů o technické prohlídce vozidla, ale i licence, které propadly v období od 1. září 2020 do 30. června 2021.  

U těchto dokladů dochází k prodloužení jejich platnosti o 10 měsíců v rámci celé Evropské unie ode dne jejich původní ukončené platnosti.  

Toto nařízení bylo vydáno proto, aby došlo ke snížení mobility občanů v rámci aktuálních protiepidemických opatření. Toto evropské nařízení je možné využívat od 6. března 2021.  

STK ani úřady zavřeny nejsou 

Pokud si potřebujete řidičský průkaz vyměnit, nebo si přejete navštívit stanici technické kontroly, je to dále možné. Úřady ani servisy totiž uzavřené nejsou a mapa obcí s rozšířenou působností i seznam stanic STK je k dispozici na stránkách Ministerstva dopravy: https://www.mdcr.cz/. 

I přes to, že je možno si změnu dokladů či technickou prohlídku vozidla domluvit, je doporučováno, aby osoby, které se cítí zdravotně ohroženy, nemusely cestovat mezi okresy a na úřady. Cílí se také na občany, kteří pobývají v zahraničí a kvůli různým restrikcím se nedostanou na úřad včas.  

O těchto nařízeních již byla informována Policie ČR, krajské úřady, úřady obcí s rozšířenou působností, a také stanice technických kontrol.  

Co prodloužit nelze 

Na rozdíl od možnosti prodloužit například platnost řidičského průkazu či platnost technické prohlídky vozidel, existují také doklady, které prodloužit nelze. Jedná se o protokoly o evidenční kontrole, platnost osvědčení o technické způsobilosti a třicetidenní lhůta k provedení opakované technické prohlídky, a také lhůta pravidelné technické prohlídky a platnost osvědčení o technické způsobilosti, která byla již prodloužena podle nařízení Omnibus I (kdy platnost dokladů skončila od 1. 2. 2020 do 30. 8. 2020).