Airbnb ubytování a couchsurfing

Jak ušetřit za ubytování v cizině? Využijte Airbnb ubytování a couchsurfing

Jste mladí a neklidí nebo se tak i přes svůj věk jednoduše cítíte? Odpovídáte-li na tuto otázku ano, potom je nejvyšší čas poznávat svět. Až se budete chtít usadit, budete mít povinnosti vůči rodině, půjde to mnohem hůř. Jako svobodným a nezávislým vám ale ještě svět leží u nohou. Můžete vyrazit, kam chcete. Nemám peníze, namítnete možná. I s tímhle se ale dá něco dělat.

Bydlení tvoří největší položku

Pravda je taková, že na cestování tvoří největší položku v rozpočtu ubytování. Přesuny se dají pořídit docela levně – můžete jít část cesty pěšky, využít různých slev na autobusovou, vlakovou i leteckou dopravu. Také s jídlem se uskrovníte. Můžete se stravovat jednoduše, klidně si i nasbírat někde ovoce. Jak to ale vyřešit s ubytováním? I tady se ale dá hodně vymyslet.

Nahlédnete do života místních

Účinným způsobem, jak ušetřit, je Airbnb ubatování. Po zaregistrování do tohoto ubytovacího systému, k němuž můžete využít mail či facebookový účet získáte slevu na cesty. Nejlepší je nahrát do systému co nejvíce informací o vás: fotografii, telefonní číslo, občanský průkaz, řidičák. Tato ověření slouží ke schválení nebo zamítnutí hosta u místních lidí, kde se o ubytování ucházíte. Výhodou je, že za toto ubytování sice platíte, ale ceny jsou mnohem nižší než v hotelích. A uznejte v hotelích je to také nuda. Pokoje jsou podobné jako vejce vejci. Tady máte možnost nahlédnout i do života místních lidí, a to je na dané zemi často to nejcennější.

Bezplatně na oplátku

Druhou možností je couchsurfing. Tam můžete bezplatně přespat na gauči u kohokoliv, kdo v systému registrovaný. Čili opět – chce to registraci v této službě. Výhodou je i zde úspora nákladů, zdokonalení se v jazyce, poznání života místních lidí. Předpokládá se ale, že svojí registrací zároveň nabídnete svůj gauč k bezplatnému ubytování těm, kteří jsou registrovaní v této službě a míří do vašeho města.