David Rusňák

Rusňákova DRFG a vývoj zhodnocení výnosů

Investiční skupinu DRFG nabízející fondy a dluhopisy založil David Rusňák. Nemovitostní fond je velmi oblíbený a recenze jsou na něj velmi dobré. Je třeba připomenout, že se nemovitostní trh chová jako živý organismus. Koncem minulého roku se podařilo vydělat 1,9 %. Cílem je vydělávat 4 až 5 % ročně. Díky nemovitostnímu fondu tak nemusí investoři sázet jen na dluhopisy a mohou využít formu kolektivního investování a investice do nemovitostí, na které si lze prakticky sáhnout.

Očekávání růstu prostředků v jednotlivých fondech

Koncem roku 2017 byly v nemovitostním fondu DRFG nemovitosti v hodnotě téměř 2 miliardy korun. Za dva roky na trhu, je to velký úspěch. Fond vystoupal strmě vzhůru jako letadlo. Realitní dluhopisy jsou čím dál více oblíbené. Dluhopisový fond je určen pro pravidelné měsíční střadatele. Je alternativou k běžnému účtu s dostupností peněz každých 14 dní. To je bez diskuze velká výhoda. Aktuální výše prostředků je asi 80 milionů korun s očekávaným pozvolným růstem. Aktuálně byl dluhopisový a nemovitostní fond s výnosy kolem 5 % ročně hodně podobný a příliš se od sebe nelišily.

Obměna nabídky investičních nástrojů

Dluhopisový fond změní investiční strategii tak, že se vedle dluhopisů budou současně také obchodovat opce, certifikáty, deriváty, akcie a také dluhopisy s cílovým výnosem kolem 10 až 12 % za rok, doplňuje zakladatel DRFG David Rusňák. Bude založen a spuštěn vlastní energetický fond zaměřený výhradně na obnovitelné zdroje energie s potenciálem svého ročního zhodnocení na úrovni 7 až 9 %. Tím bude rozšířeno investiční pásmo, ve kterém zůstane nemovitostní fond pro vyváženou klientelu, pro rizikovější investice bude energetický fond a pro ty nejrizikovější pak nově pozměněný dluhopisový fond. Cílem je vydělávat, ale z principu obchodování na trhu se do budoucna nemusí energetický a smíšený fond vyhnout záporným hodnotám a meziroční ztrátě. Portfolio se tak otevře a zpřístupní širšímu spektru zákazníků. Investiční skupina DRFG tak jde ruku v ruce s potřebami trhu, který se stále mění.