propagační text

Přilákejte zákazníky poutavým propagačním textem

Začínáte podnikat? Pak jistě sháníte uživatele, zákazníky, pro vámi nabízené produkty či služby.  Kolem sebe můžete spatřit spoustu reklamních textů různých firem, které mají přilákat zájemce. Sami ovšem můžete posoudit, že některé zákazníky spíše odradí. Na povedený propagační text nemusíte najímat profesionála. Dodržíte-li pár zásad, sestavíte originální a poutavý propagační text vy sami.

K obsahu…

Co by nemělo chybět každému propagačnímu textu? Přesvědčivost. Udělejte si čas a přemýšlejte nad tím, jaké otázky a pochybnosti by ve vašich zákaznících mohl nabízený produkt vyvolat. Vše sepište na papír a připravte argumenty, které potencionální zákazníky ujistí o kvalitě a zmírní jejich pochybnosti.

Buďte zdvořilí. Decentní přístup respektující morálku a slušnost ujistí vaše potencionální zákazníky, že vám na nich záleží. Stejně přistupujte také k humoru.  Díky humoru vyvoláte u čtenářů příjemný, nadnesený pocit.  Za žádnou cenu se ale nepouštějte do vtipů s xenofobní tematikou. Dbejte také na to, aby humorná část textu nezastínila reklamní sdělení.

Snažte se, aby byl text atraktivní, přitahoval pozornost a byl přátelsky nakloněný k potencionálním zákazníkům. Vsaďte na pozitivní přístup a poutavě a stručně popište, co zákazníkům nabízíte.

Nelžete

Všechna vaše tvrzení o nabízeném produktu či službě musí být pravdivá. Lživé a klamavé údaje do propagačního textu zkrátka nepatří. Snahu předstírat či falšovat navíc zákazníci rychle odhalí, což může vést k vaší zkáze. Myslete na to, že právě zákazníci utvářejí pověst vaší firmy.

Jazyková stránka

Propagační text by měl být všem srozumitelný. Vaši zákazníci se nemusí v problematice související s vaším zbožím vůbec orientovat. Zasypete-li je horou odborných výrazů, nemusí z propagačního textu vyčíst a pochopit potřebné informace.  Pište spisovně a vyhýbejte se gramatickým chybám. Použijete-li nespisovný výraz, pak ať je z textu jasné, že bylo užito záměrně.