Na práci se nedokážeme soustředit déle než hodinu

Na práci se nedokážeme soustředit déle než hodinu. Je to i váš problém?

Jelikož se nyní neustále probírá to, že nejsou zaměstnanci, zaměstnavatelé se snaží přijít na to, jak ze současných zaměstnanců udělat produktivnější zaměstnance. Bohužel co zatím zjistili, jim neudělalo velkou radost. Zjistilo se totiž, že lidé jsou schopní soustředit se na práci pouze hodinu. Platí to zejména u zaměstnání v kancelářích, kdy člověk dělá neustále dokola tu samou práci, tudíž kontroluje emaily, sleduje novinky a podobně.

Průzkumy, které v nedávné době udělala společnost RescueTime, vypovídají o tom, že tím hlavním důvodem, nesoustředění je takzvaný multitasking, tedy řešit mnoho věcí najednou. Hlavy pracovníků jsou pak velmi unavené a následně dělají při pracování chyby, které mnohdy nejdou napravit.

Kdybychom zůstali u pracovníků kanceláře a převedli bychom výsledky průzkumu do praxe, vypadalo by to asi takto: lidé pracující v kancelářimusí nejen, že řešit pracovní e-maily, ale také musí navíc telefonovat, starat se o svého nadřízeného, musí vypracovat všechny úkoly, které nadřízený člověku uložil. To však znamená, že najednou se toho na člověka začne hrnout tolik, že se náhodou překlikne, nezkontroluje si věci po sobě, nepodívá se do diáře nebo napíše do kalendáře něco špatně.

Čím více věcí děláme najednou, tříští se naše pozornost

Průzkum poukazuje na to, že pokud děláme více věcí najednou, naše pozornost se najednou roztříští na malinké kousky. Jelikož musí mozek v dané chvíli myslet na více věcí souběžně, ztrácí se naše kreativita a schopnost bezchybně vypracovat úkol, který nám byl přidělen.

Sice je možné zvládnout více věcí najednou, ovšem kvalita provedených věcí skomírá.

Naši pozornost baví každou půlhodinu něco jiného

To, že jsme schopní se soustředit na jednu věc maximálně hodinu, ukázal už kdysi zajímavý výzkum vědců, který poukázal na to, že pozornost člověka je proměnlivá. Každého člověka neustále baví něco jiného, naši pozornost zaměstnává každou půlhodinu něco jiného.