daňové přiznání

Do kdy a jak podat daňové přiznání za rok 2016?

Kvapem se blíží termín podání daňového přiznání za rok 2016. Do kdy a jak musíte přiznání podat? A na co přitom nezapomenout? Pokusíme se vám poradit, jak se se vším rychle a zdárně popasovat, nad ničím se nezaseknout a zvládnout vše do termínu.

Nezapomeňte na potvrzení o odevzdání

Takže v první řadě odevzdávat se dá různě. Tu úplně nejjednodušší cestu sami znáte: prostě vyplníte přiznání ručně a doručíte na své územní pracoviště finančního úřadu ideálně osobně nebo také poštou, nejlépe doporučeně. Vždy si samozřejmě ponechte potvrzení od pošty, že jste formulář poslali – tedy podací lístek zásilky. Když se rozhodnete pro osobní podání, pořiďte si kopii, kde vám podatelna razítkem potvrdí, že jste vše opravdu podali. Je to velmi důležité pro případné reklamace, zda vše podali řádně a včas. Kromě toho si samozřejmě můžete formuláře stáhnout a vyplnit je přímo v počítači, následně vytisknout a podepsat a opět doručit buď osobně, nebo poštou. To je druhá možnost. Lze vyplňovat i interaktivně, což ušetří práci.

Jak na elektronické podání?

A konečně třetí možností, která skýtá největší potenciál, je elektronické vyplňování. Na webu finanční správy vyplníte elektronický formulář a rovnou z daňového portálu ho pošlete územnímu pracovišti finančního úřadu. Nejpozději do pěti dnů od odeslání je potom třeba doručit finančnímu úřadu vytištěné a podepsané potvrzení, že jste přiznání opravdu odeslali. Jak ho získat? Úplně jednoduše: aplikace vám ho nabídne v závěru vyplňování. Nic tištěného pak už finančnímu úřadu posílat nemusíte. Máte-li datovou schránku případně povinnou účetní závěrku, kterou ověřuje auditor, je potom vaší povinností posílat daňové přiznání v elektronické formě, a to v XML formátu, nikoli PDF. A termíny? Letos musíte přiznání podat do 3. dubna 2017. Penále začne naskakovat od 11. dubna 2017.