jak nevyhořet v podnikání

Jak je to s nemocenskou v roce 2017?

Skončit na neschopence se pánové určitě moc nechce nikomu z vás, ať už se řadíte do kategorie zaměstnanců nebo zaměstnavatelů čili podnikatelů. Nicméně navzdory vaší nelibosti se to občas stát může. Proto stojí za to mít aktuální přehled, co vás taková akce vlastně bude stát. Jak na tom budete finančně s nemocenskou, pokud letos onemocníte.

OSVČ mají s náhradou mzdy smůlu

Zásada první je, že když onemocníte z pozice zaměstnance, samozřejmě máte nárok na náhradu mzdy a také na nemocenskou. O poznání hůře jsou na tom OSVČ. Ti samozřejmě žádnou náhradu mzdy nedostávají, čili nemají žádný nárok a ni na její náhrady. V otázce nemocenské je pak její výše závislá na tom, jestli si platí dobrovolné nemocenské pojištění. Zaměstnanci v klasickém zaměstnaneckém poměru mají nárok na náhrady mzdy, ovšem v případě práce na dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti pouze v případě, že za ně zaměstnavatel platí i nemocenské pojištění. Pokud ne, nároky padají. Platí také, že první tři dny nemocenské jsou zdarma.

Výpočty určují redukční hranice

Náhrada mzdy se potom vyplácí od čtvrtého do čtrnáctého dne nemoci. Výpočet náhrady mzdy se provádí z průměrného hodinového výdělku za poslední čtvrtletí. Tento výdělek se pak ještě upravuje tzv. redukční hranicí. Pokud vyděláváte do 164,85 Kč z hodinu, počítá se 90 %, z výdělků od 164,85 do 247,10 Kč je to 60 %, od 247,10 do 494,20 Kč je to 30 % a k vyšším částkám už se nepřihlíží. Náhradu mzdy dostáváte jen za odpracované dny. Nemocenská od 15. dne nemoci se počítá za kalendářní dny, a to do 380 dní od začátku pracovní neschopnosti. Nemocenská se počítá z denního vyměřovacího, tvoří jeho 60 %. Denní vyměřovací základ se ale nejdříve snižuje redukční hranicí. Do 942 Kč je to 90 %,942-1412 Kč činí 60 %, 1412-2824 Kč potom 30 %, k vyšším částkám se nepřihlíží.