rodičovskou dovolenou

Na mateřskou či rodičovskou dovolenou mohou zamířit i pánové.

Jak to bude s mateřskými a rodičovskými příspěvky?

Určitě budou zajímat pravidla pro stanovení nároků na mateřské a rodičovské příspěvky. Možná namítnete, že je to pořád ještě ženská záležitost. Jenže ono to tak úplně není. Mužů, kteří jdou u nás na mateřskou, nebo rodičovskou dovolenou přibývá. Mnohdy to způsobuje skutečnost, že u některých párů či manželů žena vydělává víc, nebo jsou jejich výdělky srovnatelné a oni uvažují, co pro ně bude výhodnější. Takže jak to aktuálně bude s příspěvky?

Komplikovanější postup se dá zvládnout

Žena má na mateřskou dovolenou nárok, přitom nesmí být kratší než 14 týdnů (nesmí skončit ještě před koncem šestinedělí). U jednoho dítěte trvá 37 týdnů, u dvojčat 37 týdnů. Tehdy má matka nárok na peněžitou pomoc od státu. Formulář pro tuto žádost odevzdává žena zaměstnavateli a ten ji předává sociálce. OSVČ ji předávají sociální správě přímo. A jaká situace nastává v případě, že na mateřskou nejde matka, ale otec, jenž dítě převezme do péče? Je to trochu komplikovanější postup, ale zvládnout se to dá také bez potíží.

Otec a matka musí sepsat dohodu

Postup je následující. Matka sepíše s otcem dohodu, že on bude o dítě pečovat místo ní. Je třeba podpis matky úředně ověřit – to se dá vyřešit i tím, že dohodu podepíšete přímo na Okresní správě sociálního zabezpečení a tím dojde k jejímu ověření. Ovšem převzetí dítěte do péče otcem může úředně proběhnout až po skončení šestinedělí, tedy sedmý týden po porodu. Pak otec čerpá peněžitou pomoc od státu až do konce mateřské dovolené. Následně může čerpat rodičovský příspěvek. Je dobré žádost podat včas ve věku cca 4 měsíců dítěte, aby se vše stihlo vyřídit. Pro čerpání rodičovského příspěvku otcem je jiný formulář než u matky. Celkem je možné vyčerpat 220 tisíc do čtyř let věku dítěte.