vysoké daně

Nechcete platit vysoké daně? Využijte zákonných slev a ušetřete koruny

Nemáte chuť platit příliš velké daně? Pokud se vám nechce stát zbytečně přikrmovat, poradíme vám, na jaké slevy na dani máte letos nárok. Je to naprosto legální a v souladu se všemi zákony, nemusíte se, pánové ničeho obávat. Výsledek je potom velice příjemný. Daň si snížíte o docela pěknou částku a můžete být naprosto v klidu. Nastává čas se do vyplňování daňového přiznání pustit. Termíny nečekají.

Jak vlastně daň vypočítat?

Opáčko na úvod, které nikdy neškodí. Daň z příjmů pro fyzické osoby je 15 % za základu daně. Zjistit základ daně není problém. Jednoduše od příjmů odečítáte výdaje. Přitom můžete použít výdajové paušály, nebo také dokládáte skutečné výdaje z evidence. Před výpočtem daně základ ještě snižujete o nezdanitelné části. Když snížíte základ o odečitatelné položky, dostanete částku, z níž se počítá zmiňovaná 15% daň. Ovšem z této sumy máte ještě nárok odečíst si slevy na dani. Teprve potom dojdete k dani z příjmu za kalendářní rok – v tomto případě 2016. Vrhneme se tedy na to, jaké slevy můžete za rok 2016 uplatnit.

Slevy na manželku a dítě

První je základní sleva na poplatníka, jenž měl v minulém roce alespoň určitou část roku nějaké zdanitelné příjmy. Patří sem i pracující důchodci. Tato sleva činí 24 840 Kč. Když jste byli část roku v evidenci úřadu práce a pobírali podporu, přiznání si podejte. Slevu můžete uplatnit v plné výši. Jestliže jste neuplatnili slevu v plné výši, pak vám bude finanční úřad vystavovat vratku. Dále je sleva 24 840 Kč na manžela nebo manželku, v případě že je manžel nebo manželka držitelem průkazu ZTP/P, jde o dvojnásobnou slevu. Na zákonného partnera je možné uplatňovat slevu, když jeho příjmy nepřevýšil 68 tisíc – třeba byl bez práce či na rodičovské dovolené. U výdajů paušálem ale sleva není možná. Roční příjmy partnera není nutné dokládat – stačí čestné prohlášení. Dále je tu sleva na první dítě 13 404 Kč, na druhé 17 004 Kč na třetí a další 20 604 Kč, na zdravotně postižené dítě je dvojnásobek. Školkovné, tedy sleva na dani, pokud dítě navštěvuje předškolní zařízení, činí maximální výši 9900 Kč, výdaje musíte prokázat. Student, který si vydělává, může čerpat slevu 4020 Kč, zdravotně postižení lidé 2520 Kč. Podnikatelé mají slevu na EET do výše 5000 Kč.