Na trhu chybí lidé ovládající anglický jazyk

Na trhu chybí lidé ovládající anglický jazyk

Pracovní trh je plný atraktivních nabídek, bohužel nejsou lidé, kteří by nabízená pracovní místa zaplnili. Důvodem toho je fakt, že postrádají základní vlastnosti, které by na dané pracovní pozici postrádat neměli. Mluvíme zejména o anglickém jazyce, který (podle posledních statistik) na trhu postrádá až několik tisíc lidí.  

Poptávka po jazykově vybavených jedincích sílí 

Paradoxní je, že poptávka po jazykově vybavených pracovnících už několik let v kuse sílí. Jenže pracovníků, kteří by ovládali cizí jazyk stále není mnoho. Mnohdy se ovládá jenom základní úroveň anglického jazyka, ale to je opravdu málo na to, aby se zvládlo vykonat danou pracovní pozici.  

Důvodem toho, že roste zájem o jazykově nadané pracovníky je především zvyšující se počet nadnárodních společností, které na českém trhu působí a které zároveň operují po celém světě. Většinou vyváží zboží do jiných zemí nebo mají po celém světě hromadu partnerů, se kterými potřebují udržovat kontakt. Člověk, který neovládá alespoň angličtinu, je tak pro takové společnosti zcela bezpředmětným.  

Potřebuje se angličtina alespoň na úrovni B2 

Podle posledních statistik roste zájem hlavně o pracovníky, kteří ovládají angličtinu alespoň na úrovni B2. Takový člověk ovládá angličtinu natolik, že je schopen vést dialog i s rodilým mluvčím, případně umí porozumět hlavním myšlenkám vedeného rozhovoru, i když je text, kterým se probíhá, poměrně složitý.  

Jak ale bylo prokázáno, většina uchazečů o dané pracovní pozice nesplňuje tento požadavek, který je především pro nadnárodní společnosti klíčovým. Schopnost je však důležitá i v jiných odvětvích, a to kupříkladu v cestovním ruchu. Ať už mluvíme o letuškách nebo číšnících si barmanech, angličtina je jazykem velice důležitým.