Lambda sonda

Lambda sonda

Lambda sonda neboli kyslíkový snímač, jehož hlavním úkolem je zjišťovat množství zbytkového kyslíku obsaženého ve výfukových plynech. Je třeba se naučit poznat, že vám nefunguje správně. Princip měření zbytkového kyslíku ve výfukových plynech, což je hlavní úkol sondy lambda, je známý už od konce 60. let.

Na vývoji funkční lambda sondy se na jejím počátku podílela zejména firma Bosch. A právě proto se kyslíkové čidlo původně nazývalo Bosch sonda. Jedním z prvních uživatelů tohoto vynálezu se stala automobilka Volvo. Možná jste už někdy dříve viděli hranatý model 240, který měl na své masce chladiče známý symbol řeckého písmene lambda. To byla jedna z úplně prvních aplikací daného snímače.

Lambda sonda a její funkce

Lambda sonda získala svůj název díky své činnosti. Na základě signálu tohoto zařízení upravuje řídicí jednotka zážehového motoru následně svůj směšovací poměr benzinu a vzduchu, jinak nazvaný poměr lambda. Pokud je lambda rovno 1, je tak dosaženo takzvaného stechiometrického poměru benzínu a vzduchu. Při něm na 14,7 kg vzduchu připadá 1 kg benzínu. V případě, že je lambda menší než 1, jejím výsledkem je pak bohatá zápalná směs s přebytkem benzínu.

Pokud je naopak lambda větší než 1, je zápalná směs ve výsledku chudá s přebytkem vzduchu. Celé zařízení v praxi funguje na velikosti rozdílu elektrického napětí, takzvaného napěťového spádu, mezi částí, která je omývána výfukovými plyny, a mezi částí sondy, omývanou okolním vzduchem.

Typy sondy lambda

Od začátku používání zmíněné lambda sondy bylo vyvinuto dokonce několik typů tohoto snímače. Z hlediska funkce je lambda sonda a její následné poskytování údajů, nejjednodušším systémem využívajícím oxid zirkoničitý nebo oxid titaničitý, které velmi dobře umějí udávat jen mezní hodnoty bohatosti dané směsi. Tyto lambda sondy se však už celou řadu let vůbec nepoužívají.

Mnohem lepší a spolehlivější je pak takzvaná širokopásmová sonda lambda. Tato dokáže dokonale snímat množství kyslíku ukrytého ve výfukových plynech v plynulém celkovém rozsahu naměřených hodnot.