kyberšikana

Kyberšikana

Fenoménem dnešní doby již není pouze klasické vysypávání obsahů tašek a kradení svačiny. Dnes má šikana často trochu jinou podobu. Útočníci nyní využívají sociálních sítí a virtuálních médií celkově. Šikaně, která se odehrává prostřednictvím virtuálních sítí, se říká kyberšikana. Jak vypadá a kde se s ním můžete setkat?

Scénář

Kyberšikana může probíhat různě a také v jejím případě nemusí být útočník sám. Ukázkovým případem ze základních škol, je skupinový chat, ve kterém žáci opakovaně útočí na svou spolužačku. Od sprostých nadávek přechází k výhružkám, kterým se dívka nemá šanci bránit.

Ano, s kyberšikanou se setkávají také děti do patnácti let… Výzkumy tvrdí, že zvláště v České republice dochází ke kyberšikaně mezi dětmi velmi často. Právě z těchto důvodů vznikly linky bezpečí, které se specializují na řešení kyberšikany.

Co se ještě považuje za kyberšikanu? Pořizování, upravování a zveřejňování zvukových a obrazových záznamů člověka bez jeho souhlasu. V tomto případě se útočníci často pokouší šikanovanou osobu veřejně zesměšnit a ponížit. Bohužel, často velmi úspěšně a opakovaně.

Dalším příkladem může být vytváření webových stránek za účelem urážky, zesměšnění a ponížení určité osoby nebo skupiny. Právě na těchto webech se často objevují soukromé informace o šikanovaných osobách. Útočníci občas také vystupují jménem své oběti, aby webu dodali na věrohodnosti.

Zařadit zde můžeme také krádež identity, která má nejčastěji podobu zneužívání čísla účtu, e-mailové adresy nebo jiných osobních údajů poškozeného.

Pozor! Za kyberšikanu je také považováno provokování a urážky v diskusních fórech. S tímto jevem se můžeme téměř u každého názorového příspěvku nebo veřejně položené otázky. Uživatelé se pod rouškou anonymity nebojí použít ostré výrazy a útočit s nimi na člověka s odlišným názorem.

Kyberšikana je velice nepříjemnou záležitostí a umí nepěkně potrápit. Pokud máte pocit, že jste její obětí, neváhejte kontaktovat linku důvěry, která se kyberšikanou zabývá a začněte situaci řešit.