Jak si pomoci při ochraně zdraví u pracovníků úklidových služeb

Jak si pomoci při ochraně zdraví u pracovníků úklidových služeb

Nejen pracovníci profesionálních úklidových služeb, ale také lidé, kteří mají na starosti dezinfekci, deratizaci, dezinsekci a další úkony, jsou vystaveni mnoha rizikům při výkonu svého povolání. Dnes si představíme, jak tato rizika eliminovat. Dohlédněte na vzdělávání 

Pravidelné vzdělávání pracovníků v oblasti BOZP je jeden z nejdůležitějších prvků prevence úrazů. Školení bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti je nejen ze zákona povinné, ale doporučuje se uskutečňovat alespoň jednou ročně.  

Vyhodnocujte rizika 

Pravidelně z role zaměstnavatele i zaměstnance vyhodnocujte potencionální rizika, která se mohou během práce vyskytovat. Zvolte vhodné preventivní opatření a zaveďte je do činnosti pracovníků.  

Ochranné pracovní prostředky 

Ochranné pracovní prostředky jsou nedílnou součástí práce zaměstnanců v úklidových službách. Pracovní oděv, pevné gumové rukavice, brýle, pláště, respirátory a ochranné přilby patří mezi nejčastější vybavení k eliminaci vzniku poškození zdraví pracovníků.  

Vytírat podlahu do sucha 

Abyste zmenšili riziko poškození zdraví nejen pracovníků, ale také lidí pohybujících se kolem, dbejte na vytírání nejen do čista, ale také do sucha. Při úklidu je vhodné používat bezpečnostní cedule, které jasně informují lidi v okolí, že může dojít k uklouznutí. 

Pozor na chemické látky 

Při používání chemických prostředků dbejte na bezpečnostní pokyny, které jsou uvedené na obalu toxického čisticího prostředku. Pracovníci jsou nuceni se těmito základními informacemi řídit.  

Hlídejte ergonomii práce 

Zaměstnavatel i zaměstnanec by měli dohlédnout, aby byla dodržena ergonomie práce. Používejte vhodnou techniku, která je pro tělo pracovníka co nejméně zatěžující. Vyhněte se tak bolestem zad a končetin, ale i trvale poškozeného zdraví.  

Pravidelná školení BOZP jsou vhodný způsob, jak přesvědčit zaměstnance, že se jedná především o ochranu jejich zdraví. Pravidelné organizované dny věnované bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti vedou k eliminaci rizik na jednotlivém pracovišti.