Jak poznat člověka, který trpí depresí?

Jak poznat člověka, který trpí depresí?

Zatímco poznat závislost na drogách nebo závislost na alkoholu, zejména v pozdější fázi, nebývá problém, nemocná duše se odhaluje o něco hůř. Deprese přitom trápí stále více lidí a může být smrtelná stejně jako závislost nebo vážná nemoc. Deprese není klasický smutek, hloubka emočního prožívání totiž při depresi vůbec neodpovídá situaci, ve které se nacházíme.

Jak depresi poznáme?

Mezi typické příznaky deprese patří přetrvávající smutná či „prázdná“ nálada, a to po dobu více než dvou týdnů bez závažné vnější příčiny. Projevuje se také negativním pohledem na sebe, ztrátou smyslu života, pocity beznaděje, nevýkonností a ztrátou zájmů. Začnou se objevovat poruchy spánku, energie klesá čím dál tím víc. Depresivní člověk ztrácí zájem o sexuální život, působí neklidně a podrážděně a snaží se od ostatních distancovat.

Depresi může provázet také zvýšená či naopak snížená chuť k jídlu a s tím související hmotnostní přírůstek či úbytek váhy. V pozdější, závažnější fázi se začínají objevovat myšlenky na sebevraždu – dotyčný o nich začíná hovořit se svým okolím, přemýšlí o nich a nebo se mu o ní zdají sny. Až 15 % osob pak sebevraždu skutečně spáchá.

Deprese se často projevuje i fyzickými obtížemi, které zahrnují pocit sevření na hrudi, pocit neklidných nohou, bušení srdce podobné pocitům při úzkosti a dokonce i psychotické příznaky, jako jsou halucinace.

Jak se léčí?

Léčba deprese může být biologická či formou psychoterapie, případně kombinací obou. Biologická léčba spočívá v podávání léků, tzv. antidepresiv. Ta mohou být na předpis, volně prodejná i přírodní, pokud je deprese mírná a nemocný léky jako takové užívat nechce.

Psychoterapie se snaží upravit pozornost, vnímání, paměť a hodnocení nemocného. Ten by měl následně dokázat lépe řešit své problémy. Interpersonální psychoterapie se pak zaměřuje na změnu a zlepšení mezilidských vztahů.