jak nevyhořet v podnikání

Jak nevyhořet v podnikání?

Podnikání se v dnešní době jeví jako zcela běžný pojem. Podniká kde kdo – dokonce i my či náš soused. I když se někdo pustí do podnikání, málokdo setrvá a vydrží. Často se setkám i s těmi, kteří po pár měsících vyhoří a přijdou o to, o co usilovali předchozí roky. Stává se to denně, protože podnikat – to se rovná riskovat. Bez risku není zisku.

Do tohoto riskování se pouští převážně mladí lidé. Jsou inspirováni známými osobnostmi, které si šly za svým snem a dokázaly to. Čerpají z jejich úspěšných myšlenek a komponují je do svých životů.

Jestliže jste se dali na tuto podnikatelskou dráhu, nepolevujte. Rozplánujte si svůj čas a určete si priority. Buďte do jisté míry sobečtí, protože jen tak lze dosáhnout všeho, co jste si zamanuli. Dbejte ale na tři pravidla. Jestli je porušíte, můžete vyhořet. A to jistě nikdo nechce.

1. Naučte se říkat NE

Není sobecké, když někomu něco odmítnete. Naopak si udržíte svou autoritu. Je nutné, abyste se naučili říkat NE, protože pokud všem budete vždy všechno schvalovat a přistoupíte i k tomu, k čemu nechcete, lidé vás začnou zneužívat. Pak byste lehce mohli o svou firmu přijít.

2. Požádejte o pomoc, pokud je třeba

Jestliže se ale dostanete do situace, kdy si nebudete vědět rady, poproste někoho o pomoc. Není to hanba – je to naopak ukázka toho, že jste jen člověk. Být sobecký je sice v podnikání důležité, ale musíte myslet na to, že pokud se spletete v něčem, v čem si nejste zcela jisti, velké ego nepomůže. Ptejte se – lidi jsou ochotni poradit.

3. Určete si své priority

A držte se jich! Pakliže si stanovíte, co je zapotřebí udělat daný měsíc, taky to udělejte. Neodkládejte zbytečně věci na později, pokud opravdu nehoří. Musíte být na sebe tvrdí a své slova dodržet. Jestliže sejdete z žebříčku priorit, podnik můžete okamžitě prodat. V tom okamžiku totiž nebude mít proč prosperovat.