návyky

3 návyky, které je zapotřebí si osvojit

Žijeme v moderní době. Všeho máme všude dostatek, necítíme potřebu šetřit, i když bychom měli. Je nutné, abychom ale zůstávali nohama pevně na zemi. Pokud tedy nepodnikáme. Podnikání je přeci o jednom velkém risku, který může a nemusí vyjít. Stejně se do této verze života pouští velké množství lidí.

Podnikání je totiž jakousi první volbou, co člověka napadne ve chvíli, kdy se touží osamostatnit a být svým pánem. Jedná se o jakési východisko ze situací, které se člověku nechtějí řešit stálou práci či vysokou školou. Převážně se na tuto dráhu pouští většina mladých lidí. Ti mají hromadu nápadů, proto se často stane, že předčí veškerá očekávání a stanou se mnohdy i mnohem úspěšnějšími než jejich rodiče či starší známí. Stanou se úspěšnými ale jen proto, že si osvojili tři návyky, bez kterých to zkrátka nejde.

1. Užívají si cestu za svým cílem

Cesta je cíl – jak známé je toto přísloví. Tkví v něm ale pravda. Při dosažení cíle sice cítíme štěstí, ale nakonec (při ohledu zpátky) zjistíme, že nejlepší byla přece jen ona cesta – nikoliv to, za čím jsme se hnali. Je zapotřebí, abyste i ve svém podniku viděli denní posuny a byli na ně hrdí. Nedívejte se až na závěr měsíce, který se nese malinko v červených číslech. Dbejte na dny, ne na týdny.

2. Nechte věci být

Pakliže se vám stane situace, kdy se s někým pohádáte kvůli tomu, že každý má svou pravdu, nedohadujte se donekonečna. Nechte věci být. Nesejde na nich. Vždyť máte svou vizi a nepotřebujete k ní ničí svolení. Dbejte na své názory, nikoliv na názory jiných.

3. Jednejte

Risk je zisk, ale nenechává na sebe čekat. Jednejte rychle, ovšem s rozmyslem, ale někdy i spontánně. Častokrát věci s rozmyslem zapříčiní zkrat, kdežto věci vymyšlené z minuty na minutu vás dokážou popohnat vpřed. Nikdy hlavně neustupujte z něčeho, co jste si řekli, že uděláte. Pochybovat o svých rozhodnutích mohou jen slabí lidé, nikoliv vy.