Bezpečnost žen a mužů

Bezpečí na pracovišti po všech směrech

Bezpečí na pracovišti je velmi diskutované téma. Co ale stres, který je hned druhý nejčastější jev, se kterým se potýká zhruba třetina lidí v práci. Tlak zaměstnavatele, šikana na pracovišti, nízké finanční ohodnocení je pro člověka velmi frustrující záležitost.

V minulých letech proběhla akce, kterou spolupořádaly Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo zdravotnictví. V rámci kulatého stolu se diskutovalo nejen o bezpečnosti práce, ale zejména o vlivu stresu a psychosociálních rizik na zaměstnance. Každých pár minut někdo při práci zemře, a to i v tak vyspělých zemích, jaké jsou v Evropě. Z výzkumů, které čas od času proběhnou jasně vyplývá, že muži se zraní častěji než ženy, mladí lidé častěji než starší, příčinami stresu při práci jsou reorganizace práce nebo nejistota zaměstnání, dlouhá pracovní doba či nadměrné pracovní zatížení, šikana nebo obtěžování na pracovišti.

Každoročně přibývají společnosti, které se můžou řadit mezi bezpečné podniky, jako jsou například ČEZ, jaderná elektrárna Dukovany a Temelín. Za podnik podporující zdraví lze označit takovou společnost, která pečuje o zdraví svých zaměstnanců nad rámec svých povinností i zákona. Jedná se třeba o vytváření vyhovujícího pracovního prostředí nebo podporu zdravého životního stylu. Zdravé pracoviště totiž zvládne i stres.