Bezpečí na pracovišti

Ženy a muži mají v práci stejné bezpečnostní podmínky

Bezpečná pracoviště jsou pro své zaměstnance bezpochybně příjemným prostředím. Každý, kdo řídí podnik a zaměstnává lidi, by měl mít čisté, ale hlavně bezpečné podmínky pro práci. Ženy a muži, dělající stejnou profesi, by měli mít jiné podmínky bezpečnosti, přitom rozdíly jsou evidentní.

Muži a ženy nejsou z biologického hlediska stejní, stejné nejsou ani jejich pracovní podmínky ani postoj společnosti k nim. Tyto rozdíly mohou ovlivnit rizika, s nimiž se muži a ženy na pracovišti potýkají, plus způsob jejich hodnocení a kontroly. Dnes existuje společnost, která zkoumá tyto problémy v oblasti BOZP, s nimiž se potýkají ženy v práci, a zvyšuje informovanost o této problematice. Hlavní rozdíly, které ovlivňují rizika, jimž čelí ženy jsou například:

musí udržovat rovnováhu mezi pracovními povinnostmi a povinnostmi doma

jsou nedostatečně zastoupeny na úrovni dohledu a vedení

fyzicky se od mužů liší, přestože se často setkáváme s větší rozmanitostí mezi ženami než mezi muži a ženami, například ve fyzické síle

vykonávají práce, které jsou často mylně považované za bezpečné a snadné.

Tyto rozdíly často nejsou v postupech týkajících se BOZP zohledněny. Rizika pro ženy na pracovišti související s pracovní zátěží a stresem se navíc často podceňují.