Azbest se dříve využíval hojně. Dnes je práce s ním zakázaná

Azbest se dříve využíval hojně. Dnes je práce s ním zakázaná

Když se při demoličních pracích a bouracích pracích narazí na azbest, rázem se volá zkušené skupině odborníků, kteří odstraní azbest podle předpisů tak, aby neohrozil ani je, ale ani jejich okolí. Člověka to může až překvapovat, jak opatrně se k azbestu přistupuje, přece jenom se tento materiál ještě před stoletím využíval opravdu aktivně. Jenže pravdou je, že se zjistilo, že je azbest vysoce nebezpečný a zdraví škodlivý. Může stát například za vznikem karcinomu plic, což je závažné plicní onemocnění. I proto je důležité k němu přistupovat opravdu opatrně a je nutné ho likvidovat tak, jak se sluší a patří.

Jak se v minulosti využíval azbest?

Azbest je dnes nebezpečným a škodlivým materiálem, se kterým se nesmí pracovat. To nás však vede k zamyšlení nad tím, jak se vlastně dříve využíval? Jak již bylo zmíněno, u nás se s ním aktivně pracovalo ještě v minulém století, kdy se z něj tvořily například střešní krytiny nebo exteriérové a interiérové velkoplošné desky či sendvičové desky. 

Také byl azbest součástí asfaltových pásů, izolačních šňůr a dále byl součástí těsnění k součástem strojů nebo byl součástí izolací v letadlech, lodích či lokomotivách a tramvajích. 

Pokud bychom chtěli po azbestových produktech pátrat, možná bychom ve starších nemovitostech narazili i na azbestové nehořlavé zástěny nebo pečící trouby.

Materiál, který dokáže velmi uškodit

Je sice pravdou, že když se do azbestu nešťourá, tak prakticky neublíží. Jenže je zároveň i pravdou to, že pokud se do něj přece jenom zasáhne, umí natropit pořádnou neplechu. Stačí, když se provrtáte do zdi z azbestu nebo když se pustíte do rozsáhlejší rekonstrukce. Automaticky dojde k uvolnění azbestových vláken do ovzduší, které se posléze dostanou rovnou do našich plic.

Právě v azbestových vláknech tkví obrovská nebezpečnost na lidský organismus.