Výletujeme po Česku. Nyní míříme do Chotěbuzi

Výletujeme po Česku. Míříme do Chotěbuzi

Za poznáním, památkami, zábavou, rekreací či historií, nemusíte vždycky cestovat jen do zahraničí. I u nás tohle všechno najdete. A postačí vám třeba jen prodloužený víkend – takovéto výlety mohou obohatit celou vaši rodinu a kromě toho na chvíli vypustíte z hlavy starosti běžných pracovních dní.  

Na toulky se vypravíme do Moravskoslezského kraje, do oblasti Těšínského Slezska. Obec, která vás okouzlí i poučí, se nazývá Chotěbuz, leží u hranic s Polskou republikou a žije v ní přibližně 1300 obyvatel.  

Říkáte si, co zajímavého vám může nějaká malá vesnička nabídnout? Není toho zrovna málo!  

Co v Chotěbuzi vidět  

První opevněné sídlo v této obci pochází z pravěku. Gotické opevnění Chotěbuzi je z dob feudálních – z této pevnosti se do současnosti zachovala hláska, což je deset metrů vysoká válcovitá věž ve tvaru komolého kužele. Vystavěna byla ve 13. století a na její realizaci byl použit lomový kámen.  

Ranně středověké výšinné hradisko Chotěbuz – Podobora prozkoumávají archeologové již více než sto let. Říká se, že oblast Chotěbuzi je se vší pravděpodobností „nejlépe prozkoumanou oblastí v naší zemi“.  

Významné chotěbuzské nálezy můžete spatřit v tamním multifunkčním muzeu v přírodě, nazvaném Archeopark, které bylo dokončeno a pro veřejnost otevřeno v roce 2015. Interaktivní expozice přiláká i vaše děti. Osahají a vyzkouší si dávné předměty a dobovou zbroj, mohou si zkusit lukostřelbu, anebo si zahrát na archeology.  

K nejvýznamnějším archeologickým nálezům zejména patří  

  • jezdecká výbava – udidlo, třmen, ploténková ostruha, přezky  
  • 14 železných náramků halštatského stáří (tzn., že pocházejí ze starší doby kamenné)  
  • kosterní pozůstatky muže z halštatského období  
  • kostra psa neobvykle velké rasy (snad greyhound, nebo velký chrt)  
  • kosti domácích zvířat   
  • šperky podunajského typu  
  • železná pouta, hroty šípů   
  • stříbrný půldenár – mince uherského krále Štěpána I.  
  • lopatkovitý klíč, sekery nazývané moravské bradatice, dvoukonický přeslen, radličky, srpy, pražnice, žernovy (ruční mlýnky)  

Venkovní areál hradiště je otevřen od 1. dubna do 30. září. Od podzimu do jara jsou přístupné jen expozice ve vstupní budově.  

Neméně zajímavý je Rybí dům. Stavba má ve dvou patrech k prohlédnutí obří i menší akvária s pestrou skladbou sladkovodních ryb. K jídlu si můžete vybrat z množství rybích specialit a navíc si můžete živého kapra, pstruha nebo jesetera zakoupit. V Rybím domě si lze zajistit i ubytování a všude kolem je spousta atrakcí pro děti.   

V Chotěbuzi najdete také zámek, který je chráněnou kulturní památkou. V současnosti však obec žádá o vyjmutí zámku z památkové péče a nabízí zámek ke koupi.