Strojírenská výroba ocel

Strojírenská výroba

Strojírenská výroba zahrnuje mnoho podoblastí strojírenské výroby. V současné době těží z bohatých zkušeností všech konstruktérů, techniků, technologů a specializovaných pracovníků i dělníků, kterým je poskytováno zvyšování kvalifikace a odborný růst. Zákazníkům tak lze poskytnout výrobky a služby té nejvyšší kvality. Výroba strojů a zařízení, vývojem strojů a dalšími souvisejícími činnostmi zahrnuje ve většině případů jednoúčelové stroje, kterými se zabývá mnoho konstruktérů. Zadání je podrobně analyzována, pak je provedena prohlídka prostor a zaměření samotného stroje i prostoru, kde pak bude v činnosti i s návaznými technologiemi. Zjištění i informace slouží konstruktérům k představě o účelu stroje i k výrobě strojního zařízení a umožní jim lépe přenést potřeby do technického výkresu.

Strojírenská výroba a oprava strojů i zařízení

Součástí strojírenské výroby je často i generální oprava strojů a zařízení, která pak odstraňuje příčiny a následky opotřebení, pozůstatky havárie, účelové opravy částí, jednotlivých konstrukčních skupin stroje nebo také celých strojů. Do generální opravy patří i úpravy strojů, rekonstrukce a modernizace zařízení, kam patří i projekce ve 3D, elektroinstalace a instalace vzduchových mechanismů. Díky nástupu robotizace a digitalizace je dnes práce mnohem preciznější a přesnější.

Údržba strojů a zařízení

Strojírenská výroba zahrnuje i údržbu strojů a zařízení. Dlouhodobý trend ubývání zkušených pracovníků ve strojírenské výrobě si žádá přizpůsobení. Proto řada firem přichází se službami právě v oblasti dalšího servisu i údržby strojů a strojních zařízení. Touto cestou pak vychází vstříc svým zákazníkům a pomáhá tak řešit situaci s nedostatkem kvalifikovaného, zkušeného technického a servisního personálu. Strojírenská výroba je podpořena všemi možnými moderními výrobními technologiemi, kterými společnosti disponují.