Airbnb

Pozor, i příjmy z ubytování Airbnb a taxikaření Uber podléhají dani

Přivyděláváte si jako drobný podnikatel ubytováváním hostů v rámci Airbnb nebo jako taxikář Uberu? Pokud ano, zbystřete. I tyto příjmy byste měli uvádět do daňového přiznání. Jinak riskujete, že si na vás nepříjemně posvítí finanční úřad a může vás to přijít pěkně draho. Proto je lepší si tyto věci pohlídat a příjmy přiznat.

Osvobozeni jsou jenom lidé s příjmy pod 15 000 Kč

Pro finanční úřad je totiž jednoduché zjistit si, kolik si v rámci aplikací Uber či Airbnb dokážete vydělat. Stejně tak dokážou zjistit, že si vyděláváte prodejem v rámci systému Aukro. Není to pro ně žádný problém. Navíc tady nejde jenom o daně z příjmu jako takové, ale i o daně z přidané hodnoty. Je naprosto jasné, že dosažené příjmy z uvedených aplikací rostou, protože ubytování Airbnb a taxislužba Uber se čile rozvíjí. Aukro si drží svoji pozici. Proto by z nich měly být každoročně také zaplaceny daně. Výjimku tvoří pouze ti, jejichž příjem včetně ubytování, přepravy taxislužbou nebo prodeji nepřekročil v daném roce 15 000 Kč, či zaměstnanci, jejichž vedlejší příjem nepřekročil 6000 Kč ročně.

Finanční správa si žádá informace

Obecně jsou příjmy z ubytování považovány za podnikání v případě, že dochází k jejich soustavnému provádění. Nebere se přitom ohled na to, zda na jejich provádění bylo vydáno živnostenské oprávnění, nebo ne. Úplně stejný případ funguje i v případě taxislužby Uber. Možná vás nepříjemně překvapí skutečnost, že tyto příjmy nejsou důležité jen z pohledu daně z příjmu, ale podléhají i odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Pokud by ročně obrat z těchto činností přesáhl milion korun, pak by bylo nutné platit i daň z přidané hodnoty. Finanční správa si vyžádala informace o uživatelích platformy Airbnb, takže ti, kteří z ubytování daně neplatí, by si opravdu měli dát pozor.

Zdroje: penize.cz