Když se stane na vánočním večírku úraz, máte nárok na odškodnění?

Když se stane na vánočním večírku úraz, máte nárok na odškodnění?

Konec roku se jako vždycky nese ve znamení nejrůznějších firemních večírků. Zaměstnavatelé chtějí udělat svým zaměstnancům radost, a tak pořádají nejrůznější večírky, na kterých se pije, jí a tancuje. Bohužel i během firemního vánočního večírku může dojít k nehodě, respektive k úrazu, který byl byť zaviněn nechtíc, ale stal se. A jelikož je to firemní akce, nabízí se otázka, jestli má daný poškozený nárok na odškodnění?  

Jak již bylo zmíněno, poslední měsíc v roce se nese ve znamení vánočních večírků. I když je to pro mnohé skvělá událost, takový vánoční večírek, najdou se lidé, kteří na vánoční večírek nebudou vzpomínat zrovna v dobrém, jelikož se jim stal nějaký nemilý úraz. Pokud se vám něco takového stalo nebo k takovému úrazu ještě dojde, nabízí se otázka, jak je to v takovém případě s odškodněním.  

K úrazům na vánočním firemním večírku opravdu může dojít, vždyť mezi zaměstnanci a kolegy panuje velmi uvolněná atmosféra, která je jako dělaná pro vznik nejrůznějších pracovních úrazů a zranění. Jak tomu tedy bude v případě odškodnění? 

Zaměstnavatelé úrazy na vánočních večírcích většinou neuznávají 

Úrazy, k nimž dojde na vánočních večírcích, většinou nejsou uznány jako pracovní úraz. Je to především proto, že v drtivé většině takových úrazů hraje roli alkohol čili je v takových případech situace zcela jasná. Navíc i pojišťovna odmítá v takovém případě vyplácet plnění ze zákonného pojištění zaměstnanců.  

Existují ale výjimky 

To by však nebylo, kdyby neexistovala nějaká výjimka z pravidla. I v tomto případě existuje. Pokud by si zaměstnanec způsobil úraz jakožto host vánočního večírku důležitého klienta čili pokud by byl vyslán na akci pracovně, může zaměstnavatel uznat úraz jako pracovní úraz. Ovšem ani v tomto případě nesmí hrát žádnou roli alkohol.