Jaké jsou podmínky pro vyplacení odstupného?

Jaké jsou podmínky pro vyplacení odstupného?

Vyplácení odstupného, tedy finanční kompenzace při zániku pracovního poměru, má svá přesná pravidla. Především záleží na tom, jak byl pracovní poměr ukončený, jak dlouho jste u zaměstnavatele pracovali, zda se po nějaké době necháte zaměstnat u té samé firmy i na tom, z jakých důvodů k ukončení pracovního poměru došlo. 

Jakým způsobem musí být ukončený pracovní poměr? 

Odstupné lze získat jen při zaměstnání na hlavní pracovní poměr, nikoliv u dohod o provedení práce nebo provedení činnosti. Zaměstnavatel s vámi přitom musí ukončit smlouvu buď ze zdravotních, nebo z organizačních důvodů.  

Organizačními důvody se rozumí ukončení činnosti zaměstnavatele nebo odvětví, ve kterém jste pracovali, změna sídla firmy nebo případ, kdy se pozice stane nadbytečnou. Zdravotní důvody jsou takové, kdy zaměstnanec dle lékařského posudku nemůže dále vykonávat stanovenou činnost, například vlivem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, nebo dlouhodobě pozbyl zdravotní způsobilost k výkonu práce. 

Pokud zaměstnanec u firmy pracoval méně než rok, může dostat odstupné ve výši minimálně jednoho průměrného měsíčního výdělku. Pokud zde byl více než rok, ale méně než dva roky, pak má nárok na minimálně dva měsíční platy, a pokud byl ve firmě zaměstnaný tři roky, náleží mu minimálně tři měsíční výdělky. Pokud je poměr ukončený ze zdravotních důvodů, dostane zaměstnanec minimálně dvanáctinásobek jeho průměrného měsíčního platu, avšak pouze v případě, kdy se prokáže, že ke zdravotní nezpůsobilosti nedošlo jeho vinou. 

Kdy vám odstupné dorazí a kdy je nutné ho vracet? 

Pokud není písemně dohodnuto jinak, odstupné musí zaměstnavatel vyplatit v nejbližším výplatním termínu po skončení pracovního poměru, tedy spolu s posledním platem. Pokud ale zaměstnanec nastoupí do té samé firmy ještě před uplynutím doby určené výškou odstupného, musí poměrnou částku zaměstnavateli vrátit, a to bez ohledu na výši nové mzdy.