DPP, DPČ nebo HPP: Co je pro vás výhodnější?

DPP, DPČ nebo HPP: Co je pro vás výhodnější?

Trh práce nabízí stále rozmanitější možnosti nejen pokud jde o obory, ale i o velikosti úvazku a formy spolupráce. Pro každého zájemce přitom může být výhodnější jiná. Co tedy zohlednit a kterou si vybrat? 

Dohoda o provedení práce (DPP) 

Pokud plánujete příležitostnou spolupráci menšího rozsahu – do 300 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele, pak se vám nejvíce vyplatí dohoda o provedení práce (DPP). Dohod můžete mít sepsaných i více, u jednoho zaměstnavatele jich ale nesmí běžet více souběžně. Pokud budete navíc dostávat výplatu do 10 000 Kč měsíčně, nemusíte z dohody o provedení práce odvádět sociální a zdravotní pojištění. Zaplatíte pouze srážkovou daň ve výši 15 %. U DPP si ale dejte pozor na ukončení spolupráce. Tu totiž můžete oznámit jak vy, tak protistrana, okamžitě.  

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) 

Pokud pracujete na DPČ, můžete vykonávat rozsah pracovní činnosti maximálně do 20 hodin týdně. Smlouvu můžete mít maximálně jednu u jednoho zaměstnavatele a podepisuje se obvykle na rok, případně i méně. Pokud je DPČ hlavní činností, pak z dohody zaměstnavatel strhává každý měsíc odvody na sociální a zdravotní pojištění, a to i v případě, že si měsíčně vyděláte do 10 000 Kč. DPČ je tedy vhodná spíše jako přivýdělek k hlavnímu pracovnímu úvazku nebo k rodičovské dovolené, kdy se DPČ bere jako vedlejší přivýdělek a platí se z něj odvody minimální či dokonce žádné – podle výše výdělku. Daně platíte stejně jako u smlouvy na hlavní pracovní poměr. Výpovědní doba je v případě DPČ 2 týdny jak ze strany zaměstnavatele, tak i zaměstnance. 

Hlavní pracovní poměr (HPP) 

Smlouva na hlavní pracovní poměr se uzavírá standardně na plný pracovní úvazek v objemu 40 hodin týdně, ale může být i nižší, a to i u plného úvazku. Volit lze ale samozřejmě i smlouvy s menším úvazkem. Ze mzdy se odvádí minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění a také daň. Výpovědní doba je uvedená ve smlouvě, avšak nejméně činí dva měsíce. Ve zkušební době však mohou obě strany ukončit spolupráci i okamžitě.